โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ใจเขา ใจเรา คมนาคม เข้าใจ

"สู่ระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้
สำหรับทุก ๆ คน"

ทำความรู้จักโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ หรือ OTP Transport For All ผ่านทางวีดิทัศน์แนะนำโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหลายๆฝ่าย ที่นี่!

ติดตามข่าวสาร ความก้าวหน้าของโครงการ หรือ ติดต่อสอบถามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ที่ facebook.com/otptransportforall

การบริการและการช่วยเหลือ

"หลักการช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีและ Service Design สำหรับการปรังปรุงสถานีต้นแบบ"

เพราะคนพิการและผู้สูงอายุแต่ละคนมักประสบปัญหาและมีความต้องการที่แตกต่างกัน การทราบว่าจะเข้าหาและดูแลคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุอย่างไรจะช่วยให้การอำนวยความสะดวกและการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางโครงการได้รวบรวมเนื้อหาจากคู่มือ และหลัก Service Design ที่ใช้ในการออกแบบ ปรับปรุงสถานีต้นแบบทั้งห้ามาสรุปไว้ใน Infographic ที่ง่ายต่อการเข้าใจเหล่านี้

พบกับสาระน่ารู้ใหม่ๆได้ที่นี่ ทุกเดือน!

ดูทั้งหมด

แนวทางการจัดวางป้ายสัญลักษณ์สำหรับคนพิการ new

ดาวน์โหลด

อัพเดท 16 ต.ค. 59

Service Design ท่าเรือพระนั่งเกล้า

ดาวน์โหลด

อัพเดท 1 มิ.ย. 59

ข้อความจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

บทสัมภาษณ์อาจารย์ธรรม จตุนาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลด

อัพเดท 16 ก.ค. 59

บทสัมภาษณ์นางสาวมุกดา บุญมี ครูสอนภาษามือไทย และคนพิการทางการได้ยิน

ดาวน์โหลด

อัพเดท 16 ก.ย. 59